Select Page

Woonbedrijf Groningen

Portfolio, Website

De Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen is verantwoordelijk voor het opkopen van woningen en het beheren van opgekochte woningen in het aardbevingsgebied. Dat gebeurt op basis van het zogeheten Koopinstrument, een regeling van NCG voor het opkopen van woningen in de kern van het aardbevingsgebied.

Het Woonbedrijf heeft specifiek aandacht voor de leefbaarheid in het gebied. Om langdurige leegstand van woningen te voorkomen, worden opgekochte woningen doorverkocht, versterkt, gesloopt of gebruikt als tijdelijke huisvesting voor bewoners die door de versterking niet in hun eigen huis kunnen wonen. Dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt.

Tijdelijk leegstaande woningen worden door het Woonbedrijf beheerd. Dat beheer is erop gericht om risico’s zoals vandalisme, verloedering, kraak, diefstal of brandstichting te verminderen. Schades als gevolg van bijvoorbeeld onstuimig weer worden hersteld en als er een tuin aanwezig is wordt deze ook onderhouden.

Met de oprichting van het woonbedrijf is een belangrijke stap genomen om de NAM op afstand te zetten. De NAM is alleen nog verantwoordelijk voor de financiering van het Woonbedrijf. Ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt financieel bij.